Składki

Warunkiem czynnego uczestnictwa w Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym jest terminowe opłacenie składek w wysokości:

  • 250 zł dla członków PTU z prenumeratą czasopisma Journal of Ultrasonography (w ramach składki 4 numery),
  • 150 zł dla członków PTU bez prenumeraty czasopisma Journal of Ultrasonography,
  • 110zł dla członka PTU - emeryta (po przekazaniu kserokopii dokumentu emerytalnego),
  • 100zł dla młodych lekarzy (do 30 roku życia),
  • 50 zł dla studentów medycyny,
  • 32 zł roczna składka do EFSUMB.

Składki należy opłacić w terminie do 31 marca b.r.

Członkowie, którzy nie opłacą składki w ww. terminie w ciągu 6 tygodni otrzymują pisemne upomnienie. W przypadku nieopłacenia składki po otrzymaniu upomnienia następuje automatyczne skreślenie z listy członków.

Przywrócenie przynależności członka PTU może nastąpić po złożeniu kolejnej deklaracji członkowskiej i opłaceniu wszystkich zaległych składek.

© 2012 Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl