Członkostwo

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

  • Od 2017 roku składka roczna Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wynosi 250 zł rocznie /słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych/ z prenumeratą czasopisma Journal of Ultrasonography, 150 zł rocznie /słownie: sto pięćdziesiąt złotych/ bez prenumeraty czasopisma Journal of Ultrasonography.
  • Składka członkowska dla emerytów wynosi połowę składki t.j. 110 / słownie: sto dziesięć złotych/, po przekazaniu kserokopii dokumentu emerytalnego.
  • Składka członkowska dla młodych lekarzy do 30 r.ż. wynosi 100 zł rocznie / słownie: sto złotych/ w skład tej składki nie wchodzi prenumerata czasopisma Journal of Ultrasonografhy, prenumerata płatna dodatkowo.
  • Składka członkowska dla studentów będących członkami Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy PTU wynosi 50 zł /pięćdziesiąt złotych/ w skład tej składki nie wchodzi prenumerata czasopisma Journal of Ultrasonografhy, prenumerata płatna dodatkowo.
  • Od 2007 można zapisać się do ESUMB-u. Składka roczna wynosi 32 zł /trzydzieści dwa złotych/ wpłata na konto z dopiskiem składka na EFSUMB.
  • Przyjmujemy wszystkich do naszego Towarzystwa, ale nie potwierdzamy członkostwa. Na żądanie wystawiamy zaświadczenia o przynależności do PTU. Każdy członek za przynależność po opłaceniu rocznej składki otrzymuje: 8 punktów za PTU, 8 punktów za Journal of Ultrasonography i 8 punktów za EFSUMB. Przynależność do EFSUMB po wcześniejszym zapisaniu się do PTU.
  • Do certyfikatu należy w ciągu roku uzyskać 50 punktów

 

Konto bankowe

Numer konta na które należy wpłacać składki PTU

Bank BGŻ 10 2030 0045 1110 0000 0003 1450

Druk wpłaty w formacie .pdf: Składka PTU / Składka EFSUMB

Deklaracja członkowska Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

© 2012 Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl