Aktualności

Grupa Robocza ds. Standardów Diagnostyki Ultrasonograficznej Chorób Płuc

Szanowni Państwo,

W dniu 21.01.2017 w Warszawie odbyło się I Interdyscyplinarne Spotkanie Grupy Roboczej
ds. Standardów Diagnostyki Ultrasonograficznej Chorób Płuc, na którym opracowano plan przygotowania standardów badania ultrasonograficznego płuc. W spotkaniu wzięli udział specjaliści chorób płuc, pediatrzy, neonatolodzy, anestezjolodzy, radiolodzy i klinicyści zajmujący się badaniem ultrasonograficznym płuc. Na spotkaniu

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 lutego 2015. w Gdańsku została utworzona Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (SSML PTU). Celem SSML PTU jest szeroko pojęta działalność rozpowszechniająca i popularyzująca edukację studentów i młodych lekarzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej oraz wiedzy o zastosowaniu ultradźwięków w medycynie.

W skład zarządu sekcji

Warunki uzyskania Akredytacji PTU

Warunkami uzyskania Akredytacji PTU dla Pracowni/Gabinetu USG są:
  • posiadanie aktualnego Certyfikatu PTU przez osoby pracujące w pracowni/gabinecie
  • zaświadczenie służb sanitarnych stwierdzające, że pracownia/gabinet odpowiada stosownym przepisom sanitarnym
  • posiadanie aparatu ultrasonograficznego o odpowiednich parametrach użytkowych i technicznych ( należy nadesłać kserokopię metryczki aparatu zawierajcą : nazwę aparatu, firmę produkującą, rok produkcji aparatu, numer fabryczny aparatu, liczbą, rodzaj i częstotliwość głowic )

Adresy e-mail Czlonków PTU

Proszę o przesłanie aktualnych adresów e-mail na adres: ,  ponieważ poczynając od 2016 roku kontaktować będziemy się z Członkami PTU za pomocą poczty elektronicznej.

© 2012 Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl