Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne powstało w 1990 roku i obecnie zrzesza 1206 członków, którzy reprezentują przeszło 20 specjalności medycznych.

Podstawową, statutową działalnością PTU jest rozwijanie i propagowanie diagnostycznych zastosować ultradźwięków, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej, stałego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji z zakresu ultrasonografii, wykorzystywanie nowych zdobyczy nauki w praktyce, czuwanie nad prawidłowością stosowania metod ultrasonograficznych w diagnostyce i terapii.

rsu

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii działa od 1999 roku. Organizuje kursy podstawowe, doskonalące i mistrzowskie. Wszystkie kursy i szkolenia w ramach RSU posiadają patronat naukowy i merytoryczny Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii. Jest to gwarancją ich wysokiego poziomu organizacyjnego , szkoleniowego i naukowego. Wykładowcami tej szkoły jest czołówka Polskich Ultrasonografistów.

Informacja dla członkow PTU

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,

Uprzejmie przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za 2016 rok z tytułu przynależności do PTU w wysokości 220zł. Jednocześnie zachęcamy do opłacenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do European Federation of Ultrasound Society in Medicyne and Biology (EFSUMB) w wysokości 7 euro (po kursie z dnia).

Składki prosimy wpłacać na konto BGŻ S.A. 10 2030 0045 1110 0000 0003 1450.

Z tytułu przynależności do PTU przysługuje w danym roku kalendarzowym 16 punktów do certyfikatu PTU. Z tytułu przynależności do EFSUMB przysługuje 8 punktów do certyfikatu PTU. Opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do PTU jest wymaganym obowiązkiem statutowym.

Proszę o przesłanie aktualnych adresów e-mail na adres: ,  ponieważ poczynając od 2016 roku kontaktować będziemy się z Członkami PTU za pomocą poczty elektronicznej.

Z uszanowaniem
W imieniu Zarządu Głównego PTU
Wiesław Jakubowski
Kwartalnik
„Journal of Ultrasonography”
jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Czasopismo kierowane jest do lekarzy różnych specjalności zajmujących się ultrasonografią. W „Ultrasonografii” publikowane są prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, a także zapowiedzi zjazdów...

więcej

Aktualności

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
2015-02-21r
Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 lutego 2015. w Gdańsku została utworzona Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego

2012-08-09r
Warunki uzyskania Akredytacji PTU
Warunkami uzyskania Akredytacji PTU dla Pracowni/Gabinetu USG są: posiadanie aktualnego Certyfikatu PTU przez osoby pracujące
© 2012 Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl