Nowy adres sekretariatu PTU

Informujemy, że sekretariat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego zmienił siedzibę.

Sekretariat PTU prowadzi pani Małgorzata Kuderska

telefon: 58 349 28 80
fax: 58 349 29 50 
e-mail (tymczasowy): sekretariat.ptu@gmail.com 

adres:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Zwołanie Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa i propozycje zmian w statucie PTU

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Minął rok od ostatniego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Jest to dobry czas podsumowania naszej działalności i wyznaczenia nowych zadań, zwłaszcza że już tylko rok dzieli nas od organizacji Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych EUROSON 2018, który odbędzie się w dniach 6-9 września 2018

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne powstało w 1990 roku i obecnie zrzesza 1206 członków, którzy reprezentują przeszło 20 specjalności medycznych.

Podstawową, statutową działalnością PTU jest rozwijanie i propagowanie diagnostycznych zastosować ultradźwięków, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej, stałego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji z zakresu ultrasonografii, wykorzystywanie nowych zdobyczy nauki w praktyce, czuwanie nad prawidłowością stosowania metod ultrasonograficznych w diagnostyce i terapii.

rsu

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii działa od 1999 roku. Organizuje kursy podstawowe, doskonalące i mistrzowskie. Wszystkie kursy i szkolenia w ramach RSU posiadają patronat naukowy i merytoryczny Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii. Jest to gwarancją ich wysokiego poziomu organizacyjnego , szkoleniowego i naukowego. Wykładowcami tej szkoły jest czołówka Polskich Ultrasonografistów.

Kursy

kurs

Warsztaty USG pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego podczas V Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE Hospital

Termin: 20.10. 2017 r., godz. 11.00
Lokalizacja: EXPO XXI WarszawaKwartalnik
„Journal of
Ultrasonography”

 

jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Czasopismo kierowane jest do lekarzy różnych specjalności zajmujących się ultrasonografią. W „Ultrasonografii” publikowane są prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, a także zapowiedzi zjazdów...

więcej

sie

Aktualności


2017-03-03r
Grupa Robocza ds. Standardów Diagnostyki Ultrasonograficznej Chorób Płuc
Szanowni Państwo, W dniu 21.01.2017 w Warszawie odbyło się I Interdyscyplinarne Spotkanie Grupy Roboczej ds. Standardów Diagnostyki

2015-02-21r
Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 lutego 2015. w Gdańsku została utworzona Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego
© 2012 Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl