Życzenia Noworoczne

Koleżanki i Koledzy,
Członkowie i Przyjaciele Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

         Zmiana ostatniej cyfry w naszym kalendarzu oznacza , że rozpoczyna się Nowy, 2017 Rok.
Z tej okazji w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i własnym, życzę Państwu wszelkiej pomyślności, spełniania marzeń i sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne powstało w 1990 roku i obecnie zrzesza 1206 członków, którzy reprezentują przeszło 20 specjalności medycznych.

Podstawową, statutową działalnością PTU jest rozwijanie i propagowanie diagnostycznych zastosować ultradźwięków, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej, stałego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji z zakresu ultrasonografii, wykorzystywanie nowych zdobyczy nauki w praktyce, czuwanie nad prawidłowością stosowania metod ultrasonograficznych w diagnostyce i terapii.

rsu

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii działa od 1999 roku. Organizuje kursy podstawowe, doskonalące i mistrzowskie. Wszystkie kursy i szkolenia w ramach RSU posiadają patronat naukowy i merytoryczny Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii. Jest to gwarancją ich wysokiego poziomu organizacyjnego , szkoleniowego i naukowego. Wykładowcami tej szkoły jest czołówka Polskich Ultrasonografistów.

Pożegnanie

Dr n. med. Jerzy Groniowski

Dr n. med. Jerzy Groniowski

Żegnamy dr n. med. Jerzego Groniowskiego, pioniera diagnostycznych zastosowań ultrasonografii w Polsce, cenionego nauczyciela akademickiego, znakomitego lekarza radiologa, wspaniałego kolegę.

Polskie

Kwartalnik
„Journal of Ultrasonography”
jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Czasopismo kierowane jest do lekarzy różnych specjalności zajmujących się ultrasonografią. W „Ultrasonografii” publikowane są prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, a także zapowiedzi zjazdów...

więcej

Aktualności

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
2015-02-21r
Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 lutego 2015. w Gdańsku została utworzona Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego

2012-08-09r
Warunki uzyskania Akredytacji PTU
Warunkami uzyskania Akredytacji PTU dla Pracowni/Gabinetu USG są: posiadanie aktualnego Certyfikatu PTU przez osoby pracujące
© 2012 Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl