W dniu 17 stycznia 2016 roku zmarła Pani Zofia Niżycka

Przez ostatnie 25 lat prowadziła sekretariat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.Odeszła Osoba, którą wszyscy podziwialiśmy i ogromnie szanowaliśmy za Jej kulturę, ciepło, pracowitość i oddanie sprawom Towarzystwa.Odeszła Pierwsza Dama polskiej ultrasonografii, której miejsca nikt już nie zastąpi.Dziękujemy Pani Zofio za te wszystkie dni i zdarzenia w których była Pani z nami.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne powstało w 1990 roku i obecnie zrzesza 1206 członków, którzy reprezentują przeszło 20 specjalności medycznych.

Podstawową, statutową działalnością PTU jest rozwijanie i propagowanie diagnostycznych zastosować ultradźwięków, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej, stałego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji z zakresu ultrasonografii, wykorzystywanie nowych zdobyczy nauki w praktyce, czuwanie nad prawidłowością stosowania metod ultrasonograficznych w diagnostyce i terapii.

rsu

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii działa od 1999 roku. Organizuje kursy podstawowe, doskonalące i mistrzowskie. Wszystkie kursy i szkolenia w ramach RSU posiadają patronat naukowy i merytoryczny Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii. Jest to gwarancją ich wysokiego poziomu organizacyjnego , szkoleniowego i naukowego. Wykładowcami tej szkoły jest czołówka Polskich Ultrasonografistów.

Informacja dla członkow PTU

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
Proszę przyjąć od Zarządu Głównego PTU najlepsze życzenia noworoczne w 2016 roku. Dobrego zdrowia, dobrych zdarzeń, wszelkiej pomyślności i wiele satysfakcji z uprawiania profesjonalnej ultrasonografii.
Do niniejszych życzeń dołączamy prośbę o zapłacenie składki członkowskiej za 2016 rok z tytułu przynależności do PTU w wysokości 220zł. Jednocześnie zachęcamy do opłacenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do European Federation of Ultrasound Society in Medicyne and Biology (EFSUMB) w wysokości 7 euro (po kursie z dnia).
Składki prosimy wpłacać na konto BGŻ S.A. 10 2030 0045 1110 0000 0003 1450.
Z tytułu przynależności do PTU przysługuje w danym roku kalendarzowym 16 punktów do certyfikatu PTU. Z tytułu przynależności do EFSUMB przysługuje 8 punktów do certyfikatu PTU. Opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do PTU jest wymaganym obowiązkiem statutowym .

Proszę o przesłanie aktualnych adresów e-mail na adres: ,  ponieważ poczynając od 2016 roku kontaktować będziemy się z Członkami PTU za pomocą poczty elektronicznej.

Z uszanowaniem
W imieniu Zarządu Głównego PTU
Wiesław Jakubowski

Wspomnienie

Profesor Andrzej Rakoczy

Profesor Andrzej Rakoczy

W dniu 20 października 2015 roku zmarł Profesor Andrzej Rakoczy.

Przez wiele ostatnich lat heroicznie zmagał się z kolejnymi chorobami. Z tych zmagań wychodził zwycięsko, aż wreszcie przyszło to co nieuniknione.   XIII Naukowy   
Zjazd PTU
Komunikat 2

Pobierz PDFKwartalnik
„Ultrasonografia”
jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Czasopismo kierowane jest do lekarzy różnych specjalności zajmujących się ultrasonografią. W „Ultrasonografii” publikowane są prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, a także zapowiedzi zjazdów...

więcej

Aktualności

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
2015-02-21r
Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 lutego br. w Gdańsku została utworzona Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego

2012-08-09r
Warunki uzyskania Akredytacji PTU
Warunkami uzyskania Akredytacji PTU dla Pracowni/Gabinetu USG są: posiadanie aktualnego Certyfikatu PTU przez osoby pracujące
© 2012 Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl